Rankin historia

Rankki (ruots. Rankö) oli puolustusvoimien käytössä ollut vartiolinnakesaari Kotkan edustalla Suomenlahdessa, noin 10 kilometrin ja 40 minuutin merimatkan päässä Kotkansaarelta.


Rankissa oli puolustusvoimain ylläpitämä sääasema, joka teki merisäätiedotuksia Ilmatieteen laitokselle. Parhaiten Rankki tunnettaneen juuri sääasemastaan, jonka säätiedot luetaan päivittäin radion me­ri­sää­tie­do­tuk­ses­sa, esimerkiksi: ”Kotka Rankki: ohutta yläpilveä, näkyvyys…”. Rankki oli vailla pysyvää asutusta 1900-luvun alkuvuosiin saakka. Saaren eteläkärjessä oli ollut ainakin 1800-luvun alusta saakka yksinkertainen väylämerkki eli pooki. Vuosisadan keskivaiheilla tämä tunnusmajakka rakennettiin uudestaan kivestä.


Venäläiset aloittivat Rankin saaren linnoittamisen 1914 ensimmäisen maailmansodan aikana. Sen oli määrä olla osa laajamittaista Pietari Suuren merilinnoitusta, joka ulottui Suomenlahden molemmille rannoille. Rankki kuuluu yhdessä Kilpisaaren kanssa itäisen Suomenlahden pat­te­ri­jär­jes­tel­mään, jonka muut osat ovat nykyään Venäjän puolella. Vaikuttaa siltä, että Rankin linnoittaminen jäi vallankumouksen vuonna 1917 pahasti kesken vaikka se oli otettu ran­nik­ko­puo­lus­tuk­sen käyttöön 1916. Tuolta ajalta on saarella linnoituslaitteiden lisäksi ainoastaan puinen miehistökasarmi. Ensimmäisen maailmansodan aikaisen rakennustoiminnan tutkimusta haittaa Rankkia koskevan venäläisen pii­rus­tus­ma­te­ri­aa­lin puuttuminen esimerkiksi Kansallisarkiston venäläisistä so­ti­las­asia­kir­jois­ta.


Vuoden 2006 lopussa Rankki muutettiin vartiolinnakkeeksi, ja varusmieskoulutus lopetettiin, mutta saari jäi kuitenkin puolustusvoimien harjoitusalueeksi. Kotkan rannikkopataljoona lakkautettiin vuoden 2013 loppuun mennessä ja Senaatti-kiinteistöt myi 21.1.2015 Rankin ja Kirkonmaan varuskunta-alueet kotkalaisen yrittäjän Ismo Rädyn perustamalle yhtiölle Kotkan Saaret Oy:lle. Rankin saarella on n. 30 rakennusta tai suojarakennusta, lisäksi suuri joukko linnoitteita ja pesäkkeitä.

1622454888689_17814325_1351351038244117_3352758819707859386_o.jpg-me

Aikajana Rankin ja Kir­kon­maan his­to­rias­ta

1600-1800

Saarella asui kalastajia ja hylkeenpyytäjiä

1789-1790

Ruotsinsalmen suuret meritaistelut 

1791-1808

Ruotsinsalmen mahtava merilinnoitus rakennettiin ja sen jatke aina Olavinlinnan Suvorovin esilinnaan saakka

1855

Krimin sodan aikana Ruotsinsalmen merilinnoituksen ja linnoituskaupungin tuho

1912-1917

Suomenlahden jättihanke, Pietari Suuren merilinnoitus rakennettiin

1918

Vuoden 1918 tapahtumat

1918-1993

Kotkan Rannikkopatteristo

1920-1930

Suomalaisten linnoitustyöt

1940

Puna-armeijan hyökkäyksen torjunta Kirkonmaan ja Rankin linnakkeiden tulella Suursaaresta Kotkan suuntaan maaliskuussa

1957

Uudenaikainen kasarmirakennus rakennetaan

1959-1973

Kirkonmaan henkilökunnan rivitalot rakennettiin

2006

Rankki muutettiin vartiolinnakkeeksi, ja varusmieskoulutus lopetettiin, mutta saari jäi kuitenkin puolustusvoimien harjoitusalueeksi

2013

Kotkan rannikkopataljoona lakkautettiin

2015

Senaatti-kiinteistöt myi Rankin ja Kirkonmaan varuskunta-alueet kotkalaisen yrittäjän Ismo Rädyn perustamalle yhtiölle Kotkan Saaret Oy:lle

Nykyhetki

Nykyään elämä Rankin ja Kirkonmaan linnakesaarilla on lepposaaa ja täällä vihtyy turistit, kesäasukkaat ja jopa ympäivuotisasuminen on mahdollista alkaen 2021

1622454887804_11873781_914266558619236_3668173740374331460_n.jpg-me

RT-Rautaa his­to­riao­pas­tuk­set

Opastus Rankissa

RT-Raudan Kapteeni Kalle Kustaa Kanuuna on toiminut Rankin ja Kirkonmaan linnakkeen päällikkönä ja vetänyt Mannerheim- ja historiamatkoja mm Venäjälle ja Virumaalle. Hän on esitelmöinyt historia- ja sotilasaiheista kymmeniä kertoja ja kirjoittanut kymmeniä lehtiartikkeleita.