His­to­riao­pas­tus

RT-Rautaa his­to­ria­kierr­ros ja esitelmä

Perinne- ja His­to­ria­pa­jan tar­koi­tuk­se­na on Itä-Suo­men­lah­den sotaisan historian ja ran­nik­ko­puo­lus­tuk­sen sekä lin­na­ke­kult­tuu­rin tun­te­muk­sen li­sää­mi­nen. Paja pyrkii avaamaan men­nei­syyt­tä ja sen mer­ki­tys­tä tässä ja nyt. Pajassa kerrotaan his­to­rias­ta ja taotaan uusia ker­to­muk­sia. Pain­opis­tea­lu­ee­na on Kotkan edustan merialue. 


Isän­maal­lis­ten sotiemme tais­te­luis­ta ko­ros­tam­me eri­tyi­ses­ti Suur­saa­res­ta kohti Kotkaa lähteneen hyök­käyk­sen torjuntaa 1940, Suur­saa­ren ta­kai­sin­val­taus­ta 1942 ja Suur­saa­ren puo­lus­tus­tais­te­lua 1944. Etenemme kaukaa his­to­rias­ta Ruot­sin­sal­men tais­te­lu­jen ja me­ri­lin­noi­tuk­sen kautta kylmän sodan val­mius­teh­tä­viin ja  ny­ky­het­keen ja tulevaan. Heille kallis ol’ maa.


Tar­koi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si tuotamme sei­nä­tau­lu­ja, tie­tois­ku­ja ja esitelmiä. Keräämme aiheeseen liittyvää esi­neis­töä ja jul­kai­su­ja. Historian esit­te­le­mi­sen lisäksi pyrimme saamaan historian elämään.


Luon­non­kau­nis Rankin lin­na­ke­saa­ri tarjoaa erin­omai­set puitteet kokoon­tu­mi­sil­le, ret­kei­lyyn ja vaikka useamman päivän se­mi­naa­reil­le. His­to­ria­kier­rok­sil­la koetaan sotaa, saa­ris­to­luon­toa ja elämää.

1623395347178_DSCF4120.jpg-me

His­to­riao­pas­tus

Opaskierros ja tietoiskut, 1,5 h

 1. Ruotsinsalmen suuret meritaistelut, 1789 ja 1790
 2. Ruotsinsalmen mahtava merilinnoitus ja sen jatke aina Olavinlinnan Suvorovin esilinnaan saakka, rakennettiin 1791-1808
 3. Ruotsinsalmen merilinnoituksen ja linnoituskapupungin tuho Krimin sodan aikana, 1855
 4. Pietari Suuren merilinnoitus, Suomenlahden jättihanke, rakennettiin 1912-1917
 5. Puna-armeijan hyökkäyksen torjunta Kirkonmaan ja Rankin linnakkeiden tulella Suursaaresta Kotkan suuntaan maaliskuu 1940
 6. Ran­nik­ko­tyk­ki­toi­min­taa. Elämää linnakesaarilla
1622454889329_Rankki%20ilmakuva%202.jpg-me

His­to­ria­tie­tois­ku

Yllämainitut ja muut aiheet tietoiskuina 1,50 h kuten esimerkiksi

 1. Suuri ja mahtava Suursaari
 2. Panssarilaiva Graf Apraksin, lennätin ja kalastajien pelastus, 1899-1890
 3. Ruotsinsalmen linnoituskaupunki. Kotkan edeltäjä
 4. Talvisotaa Suomenlahdella. Jatkosotaa Suomenlahdella
 5. Rankki taisteluissa 1918
 6. Hyökkäyksen torjunta Suursaaresta Kotkaan, maaliskuu 1940
 7. Hyökkäyksen torjunta Lavansaaresta Virojoelle, maaliskuu 1940
 8. Kenraali Pajarin huikea Suursaaren valtausoperaatio yli jäälakeuksien, 1942
 9. Mai­hin­nousu­hyök­käyk­sen torjunta Somerissa , heinäkuu 1942
 10. RT12:n suuri voitto saksalaisten mai­hin­nousu­jou­kois­ta Suursaaressa, syyskuu 1944
 11. Leningradin saarron murtaminen ja sen merkitys Suomelle, 1943-1944
 12. Narvajoen ja Sinimäkien taistelut ja niiden merkitys Suomelle, 1944
 13. Kotkan pommitukset ja Nioben upottaminen, 1939-1944
 14. Suomen rannikkopuolustus kalliolinnoista rannikkotykistön lakkauttamiseen
1623648547319_pertti.png-me

RT-Rauta his­to­riao­pas­tuk­set ja esitelmät

RT-kapteeni Kalle Kustaa Kanuuna on toiminut Rankin ja Kirkonmaan linnakkeen päällikkönä. Hän on esitelmöinyt historia- ja sotilasaiheista kymmeniä kertoja ja kirjoittanut kymmeniä lehtiartikkeleita. Hän on vetänyt Mannerheim- ja historiamatkoja mm Venäjälle ja Virumaalle.


Tiedustelut - historiakierrokset ja esitelmät

Pertti Huhtanen, RT-kapteeni Kalle Kustaa Kanuuna

pertti.huhtanen@finnpeter.inet.fi & +358 40 581 0000


Varaukset - kuljetukset ja ruokailut

myyntipalvelu@kotkansaaret.fi & +358440557493