1623735448780_Vierasvenesatama-x5km9s.jpg-me

Vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma

Rankin vierassatama sijaitsee saaren pohjoiskärjessä.  Vierassatamassa on venepaikkoja noin 20 veneelle. Mahdollisuus myös varata venepaikka ennakkoon. 

1623735443571_7-deb4mg.jpg-me

Ravintola

Ravintola Sotku on palvellut Rankissa aiemmin sotilaskotina. Ravintola on saaren vastaanottopiste vierasveneilijöille ja majoittujille sekä muillekin vieraille.

1623735447113_Majoitus-pltlgb.jpg-me

Majoitus

Rankissa on mahdollista valita eri ma­joi­tus­vaih­toeh­to­ja kuten armeijan kasarmi-, tupa-, teltta-, puolijoukkueteltta-, sääasema-, rannikkotykin miehistösuoja- tai bunkkerimajoitus.

1623735444223_Historiaopastus-n4gk2b.jpg-me

His­to­riao­pas­tus

RT-Rautaa his­to­riao­pas­tuk­sil­la Kapteeni Kalle Kustaa Kanuunan kertoamana  koetaan sotaa, saaristoluontoa ja elämää. Painopistealueena on Kotkan edustan merialue.

Rankki

So­ti­las­saa­ri Kotkan saa­ris­tos­sa

Luon­non­kau­nis Rankin lin­na­ke­saa­ri tarjoaa erin­omai­set puitteet kokoon­tu­mi­sil­le, ret­kei­lyyn ja vaikka loma-asumiseen entisellä so­ti­las­saa­rel­la. Nykyisin saari on vapaa-ajan käytössä ympäri vuoden, jossa on luon­to­pol­ku­ja, 20 veneen vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma ja sauna. Voit tilata opas­tus­kier­rok­sen kuul­lak­se­si Rankin vä­rik­kääs­tä his­to­rias­ta. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Fin­fer­ries-saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.


Rankki on entinen so­ti­las­saa­ri ja ny­kyi­sin­kin se tunnetaan me­ri­sää­tie­do­tuk­ses­ta "Kotka Rankki - ohutta yläpilveä". Ohut yläpilvi ei ole vain legendaa vaan myös val­lit­se­vin säätila Rankissa.


Rankin kaavoitus valmistui syksyllä 2018, ja se on kehittyvä mat­kai­lu­pal­ve­lui­den ja loma-asumisen saari. Saareen saa 29 uutta ra­ken­nus­paik­kaa. Tieverkko on kunnossa ja Rankki on liitetty sähkö- ja ve­si­joh­to­verk­koon. Sataman laituri on va­rus­tet­tu raskaan lii­ken­teen ramp­pi­pai­kal­la, joten ra­ken­nus­vai­heen lo­gis­tiik­ka on helposti jär­jes­tet­tä­vis­sä.


Maa­kun­ta­kaa­vas­sa Rankki on merkitty erittäin mer­kit­tä­väk­si mat­kai­lu­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­koh­teek­si. Elä­köi­ty­neet so­ti­las­saa­ret kiin­nos­ta­vat mat­kai­li­joi­ta ja Rankissa onkin käynyt jo kymmeniä tuhansia vieraita tutus­tu­mas­sa 100 vuotta sul­jet­tu­na olleeseen so­ti­las­saa­reen.


1622454886918_11096462_862531150459444_5371734053220517757_n.jpg-me
1622454888610_18491738_1400708536641700_8973739147866811230_o-axuj0c.jpg-me
1622454886914_11813503_914266278619264_5770697010741814877_n.jpg-me
1622454887347_Rankki%20ilmakuva%204-yyme2s-1p245-ta2mh9.jpg-me
1622454889080_10830802_877947912251101_6643181965505097143_o-1ps55h.jpg-me
1622454887230_11822647_914266518619240_2438433174418853360_n.jpg-me
1624451019039_10452300_862417970470762_6880125984618245737_n.jpg-me
1622454888806_20424115_1473905939321959_6992108015029053612_o.jpg-me

Sijainti

Rankin saari - Kotka

60.3777° 26.956°

+358 44 715 0150