Tar­jous­pa­ket­ti

Kokous­päi­vä tai juhla

Ol­lin­ka­reil­la on aina yk­si­tyis­ti­lai­suus, eikä saaressa ole samaan aikaan muita. Hen­ki­lö­kun­tam­me on koko ajan käy­tet­tä­vis­sän­ne, mutta läsnä vain ha­lu­tes­san­ne.


Esi­merk­kioh­jel­ma

10.00   Kokoon­tu­mi­nen Tulikukon kah­vi­het­keen. Tulikukon luona on mak­sut­to­mat py­sä­köin­ti­pai­kat. Lähtö saareen veneellä.
10.30   Ter­ve­tu­loa Ol­lin­ka­reil­le, ter­ve­tu­lo­mal­ja.
11.00    Lounaaksi te­ras­sil­la Lohisoppa á la Ol­lin­ka­rit ja Rankin olut­lei­pää
11.30    Kokous alkaa
14.00   Il­ta­päi­vä­kah­vit ja suolainen kah­vi­lei­pä
14.30   Kokous jatkuu
18.00   Sauna ja palju - rannalla
20.00  Her­kul­li­nen saariston il­lal­lis­buf­fet
22.00  Pa­luu­kul­je­tus Sapokkaan


Hinta

Ol­lin­ka­rit 10-30 hlö vain 177 €/hlö sis.alv.


Al­ko­ho­lit­to­mat ruo­ka­juo­mat si­säl­ty­vät hintaan. Al­ko­ho­li­juo­mat las­ku­te­taan ku­lu­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Mi­ni­mi­las­ku­tus 10 hlö, jos osal­lis­tu­jia on vähemmän. Rää­tä­löim­me aina kaikki retket asiak­kail­lem­me sopiviksi. Ole yh­tey­des­sä niin kerromme lisää. Alla muita esi­merk­ke­jä tar­jous­pa­ke­teis­ta.