Fin­fer­ries laut­ta­lii­ken­ne

Laut­ta­lii­ken­ne

Rankin ja Kir­kon­maan saarille pääset oman veneen ja reit­ti­lii­ken­teen lisäksi saarelle il­mai­sil­la Fin­fer­ries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la Otavalla ja Teklalla. Rankkiin ym­pä­ri­vuo­ti­nen laut­ta­lii­ken­ne.


Yh­tey­sa­luk­set lii­ken­nöi­vät Kotkan Kuusisen satamasta. Sataman ra­jal­li­sis­ta park­kia­lueis­ta johtuen on mat­kus­ta­jan va­rau­dut­ta­va py­sä­köi­mään ajo­neu­von­sa satama-alueen ul­ko­puo­lel­le hyvissä ajoin ennen yh­tey­sa­luk­sen läh­tö­ai­kaa. Kuusi­ses­sa on yh­tey­sa­lus­lai­tu­ril­la sininen parakki, josta mat­kus­ta­jia varten löytyy läm­mi­tet­ty ja valaistu odo­tus­ti­la.


Lautta-alukset

Lautta-alukset ovat vapaasti oh­jail­ta­via mat­kus­ta­ja-aluksia, jotka lii­ken­nöi­vät me­ri­lain­sää­dän­nön puit­teis­sa 2-4 hengen miehistön voimin. Päällikkö on vastuussa niin suunnasta kuin vauh­dis­ta­kin. Suurimmat lautta-alukset kul­jet­ta­vat kerralla lähes 60 autoa.


Lii­ken­nöin­ti

Fin­fer­ries hoitaa lautta ja yh­tey­sa­lus­lii­ken­net­tä Suomessa yli 40 reitillä. Yl­lä­pi­det­tä­vät yhteydet vaih­te­le­vat pie­neh­köis­tä, suo­jai­sis­ta salmien yli­tyk­sis­tä vaativiin me­ri­mat­koi­hin: lyhyin laut­ta­mat­ka on Kivimon väli Houts­kä­ris­sä 169 metriä ja pisin matka yh­tey­sa­luk­sel­la kestää kaksi tuntia on Finnö Korppoo.

1622454887921_94159608_130845615220721_8170388811998560256_n-fpna6.jpg-me

Fin­fer­ries

Lue lisää aikatauluista, hinnastosta sekä muista tärkeisä asioista Finferries kotisivuilta.