Kir­kon­maan historia

Kirkonmaan saari mainitaan jo 1500-luvulla Kircköö-nimellä, mikä viittaa sen käyttöön merenkulkijoiden kappelipaikkana jo keskiajalla.  Venäjänvallan aikana Kirkonmaan saaressa ei ollut linnoituslaitteita. Saari kuului Kuutsalon kylään ja kyläläisillä oli saaren pohjoisrannalla oma vuonna 1927 käyttöön otettu hautausmaa.


Tarton rauhansopimuksen jälkeen Kirkonmaan linnoittaminen tuli ajankohtaiseksi. Ran­nik­ko­puo­lus­tus­ko­mi­tean ja muiden selvitysten perusteella todettiin järeän tykistön tarve Kirkonmaalla. Tämä johti siihen, että Yleisesikunta käynnisti linnakkeen suunnittelun ja maiden pakkolunastukset vuonna 1925.


Kirkonmaan pattereiden rakentaminen alkoi 1927. Hajasijoitettuine tykkeineen Kirkonmaa oli ensimmäinen uuden ajan linnake. 1920-luvun lopulla rakennettiin myös Kirkonmaan laituri saaren pohjoispäähän sekä raivattiin tarvittavat tiet. Saareen rakennettiin myös kapearaiteinen rautatie ja veturitalli. Vuosittain työssä oli n. 20-30 miestä. Vuonna 1927 Rannikkotykistön esikunta laati ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man, jonka mukaan saaren tuli rakentaa majoitus- ja asuinrakennuksia, korjaamo- ja huoltotiloja sekä tilat patteriston esikuntaa varten.


Talvisodassa Kirkonmaa osallistui taisteluun torjumalla yhdessä Rankin patterin kanssa vihollisen laajan jäitse suoritetun hyökkäyksen 3.3.1940. Vihollisen tappiot olivat erittäin suuret. Kirkonmaan ilmatorjuntatykit osallistuivat Kotkan ilmatorjuntaan. Vihollinen pudotti useita pommeja saaren pohjoispäähän upottaen saksalaisen mii­nan­kul­je­tusa­luk­sen.


Vuonna 1949 Kirkonmaasta muodostettiin koulutuslinnake. Tämä edellytti miehistön ja kantahenkilökunnan asuinolojen kohentamista. Työllisyysvarojen turvin saatiin rakennustyöt käynnistymään 1955 ja kasarmirakennus valmistui 1957. Ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti oli tuolloin 150-200 varusmiestä. Samaan aikaan käynnistyi yhtenäisen rivitaloalueen suunnittelu ja rakentaminen. Kolme ensimmäistä rivitaloa valmistui 1960, neljäs 1964 ja viides 1973.


Vuodesta 1998 alkaen tehtyjen puolustusvoimien rakennemuutosten jälkeen on Itäisen Suomenlahden ainoa jäljelle jäänyt alueellinen rannikkojoukko ollut Kotkan Rannikkopataljoona ja ainoa linnake Kirkonmaa. Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön päätöksen mukaan Kotkan Rannikkopataljoona lakkautetaan 31.12.2013. Samalla loppuu Kirkonmaan linnakkeen käyttö varuskuntana. Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt myi Rankin ja Kirkonmaan varuskunta-alueet kotkalaisen yrittäjän Ismo Rädyn perustamalle yhtiölle Kotkan Saaret Oy:lle.


Lähde

1624518037940_20200606_212737.jpg-me

Aikajana Rankin ja Kir­kon­maan his­to­rias­ta

1600-1800

Saarella asui kalastajia ja hylkeenpyytäjiä

1789-1790

Ruotsinsalmen suuret meritaistelut

1791-1808

Ruotsinsalmen mahtava merilinnoitus rakennettiin ja sen jatke aina Olavinlinnan Suvorovin esilinnaan saakka

1855

Krimin sodan aikana Ruotsinsalmen merilinnoituksen ja linnoituskaupungin tuho

1912-1917

Suomenlahden jättihanke, Pietari Suuren merilinnoitus rakennettiin

1918

Vuoden 1918 tapahtumat

1918-1983

Kotkan Rannikkopatteristo

1920-1930

Suomalaisten linnoitustyöt

1940

Puna-armeijan hyökkäyksen torjunta Kirkonmaan ja Rankin linnakkeiden tulella Suursaaresta Kotkan suuntaan maaliskuussa

1957

Uudenaikainen kasarmirakennus rakennetaan

1959-1973

Kirkonmaan henkilökunnan rivitalot rakennettiin

2006

Rankki muutettiin vartiolinnakkeeksi, ja varusmieskoulutus lopetettiin, mutta saari jäi kuitenkin puolustusvoimien harjoitusalueeksi

2013

Kotkan rannikkopataljoona lakkautettiin

2015

Senaatti-kiinteistöt myi Rankin ja Kirkonmaan varuskunta-alueet kotkalaisen yrittäjän Ismo Rädyn perustamalle yhtiölle Kotkan Saaret Oy:lle

Nykyhetki

Nykyään elämä Rankin ja Kirkonmaan linnakesaarilla on lepposaaa ja täällä vihtyy turistit, kesäasukkaat ja jopa ympäivuotisasuminen on mahdollista alkaen 2021