Kotkan Saaret

Tervetuloa Kotkan Saaret Oy:n kotisivuille

Täältä löydät mm. tietoa Rankista, Ollinkarista ja Kirkonmaan saarista


Lisäksi Kotkan Saaret Oyn:n toimipisteitä ovat :(kilkkaa sivustolle)

Kotkan Autotalo

Honda Center Kotka

Ruutulippu kahvila-ravintola

Suulisniemen huolto

Tulikukko

Haminan Seurahuone

Pakut.fi

Eagle Fun

Rengashotelli ja rengasmyynti

Kotkan autolasikeskus/ tuulilasikorjaamo

Pienkonekorjaamo ja huolto

Autopesu






Kotkan Saaret

Elämys on tärkein

Rankki, Ol­lin­ka­rit ja Kirkonmaa tarjoavat erilaisia loma- ja mat­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia jo­kai­sel­le. Entiset so­ti­las­saa­ret Rankki ja Kirkonmaa tarjoavat kävijälle mah­dol­li­suu­den tutustua osittain eläk­keel­le jää­nee­seen ran­nik­ko­puo­lus­tuk­seen. Vanhoja kasarmeja, tykkejä, poteroita ja juok­su­hau­to­ja on näh­tä­vil­lä reittien varsilla. Matkailua tukevat majoitus- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut ke­hit­ty­vät jat­ku­vas­ti ja pääset jo nyt mais­te­le­maan saariston herkkuja ja viet­tä­mään lomaa saarissa. Ol­lin­ka­rit on vuo­krat­ta­vis­sa yk­si­tyis­käyt­töön ja on ihan­teel­li­nen ympäristö juhlille, kokouk­sil­le ja muille ti­lai­suuk­sil­le, jotka eivät kaipaa yli­mää­räi­siä silmiä ja korvia.


Kaikki alkaa matkasi suun­nit­te­lus­ta, jossa myyn­ti­pal­ve­lum­me auttaa ja ideoi kanssasi elä­myk­sel­li­sen koko­nai­suu­den ak­ti­vi­teet­te­ja, ruo­kai­lu­ja, ma­joit­tu­mis­ta ja yh­des­sä­oloa.

1623147949351_104763646_3329350963766044_6015521661735833856_n.jpg-me

Ol­lin­ka­rit

Tarjoamme mieleenpainuvia hetkiä merellisessä ympäristössä. Ollinkarit on kokous- ja kalastuskeskus Kotkan edustalla, vain kymmenen minuutin venematkan päässä Sapokan venesatamasta. Yksityinen saari ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat unohtumattomat puitteet kokouksille, juhlille ja muille tilaisuuksille. Tapahtumien järjestämiseen löytyy useampia paikkoja päärakennuksessa, takkatuvassa ja terasseilla.

1622454886914_11813503_914266278619264_5770697010741814877_n.jpg-me

Rankki

Luonnonkaunis Rankin linnakesaari tarjoaa erinomaiset puitteet kokoontumisille, retkeilyyn ja vaikka loma-asumiseen entisellä sotilassaarella. Nykyisin saari on vapaa-ajan käytössä ympäri vuoden, jossa on luontopolkuja, 20 veneen vierasvenesatama ja sauna. Voit tilata opastuskierroksen kuullaksesi Rankin värikkäästä historiasta. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Finferries-saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

1623066410447_13558784_1091514857561071_6863438856714396584_o.jpg-me

Kirkonmaa

Kirkonmaa on entinen Puolustusvoimien linnakesaari, joka on toiminut tuhansien sotilaiden koulutuspaikkana. Nykyisin se on ympärivuotinen hurmaava luontomatkailukohde ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Finferries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

1622454887921_94159608_130845615220721_8170388811998560256_n-fpna6.jpg-me

Lii­ken­nöin­ti

Rankin ja Kirkonmaan saarille pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Finferries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la. Järjestämme reittiliikennettä ja tilausristeilyjä erikokoisille ryhmille. Risteilyyn voi yhdistää ohjelmanumeroita, ruokailuja tai vaikkapa majoitusta.

1622454888938_39057068_1890474200998462_1828044484697391104_n.jpg-me
1622454886914_11813503_914266278619264_5770697010741814877_n.jpg-me
1622454887347_Rankki%20ilmakuva%204-yyme2s-1p245-ta2mh9.jpg-me
1623415525350_d034797a-6053-0bf9-f260-585ea3874854.jpg-me
1623147948646_1619319_727692297265270_2072419445_n.jpg-me
1622454886872_Kuva8.jpg-me
1622454887135_Kuva9.jpg-me
1623147949802_523176_460641097303726_456327072_n.jpg-me
1622454886918_11096462_862531150459444_5371734053220517757_n.jpg-me
1623066410447_13558784_1091514857561071_6863438856714396584_o.jpg-me
1623304040513_13575785_1091515124227711_1118954545846706514_o.jpg-me
1623401902590_asdcv-lz560d.png-me

Usein kysytyt ky­sy­myk­set

Voiko Rankkiin ja Kir­kon­maan saarille mennä ympäri vuoden?

Voinko tilata opas­tus­kier­rok­sen Rankissa?

Nälkä yllättää merellä, missä voimme syödä?

Haluatko järjestää juhat, kokouksen tai ta­pah­tu­man?
1622454888120_20369573_1473908975988322_8624435122002226598_o.jpg-me

Varaa tila juhlille, kokouk­sil­le ja vir­kis­tys­päi­vil­le

Vietätä ikumuistoisen päivän Kotkan saaristossa